• DGF - DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FORMACIÓN
ACCESS 2007 - VERSIÓN GALLEGO
Código: FTINF_P1636
Formato: Papel
ISBN: 9788483642382
Proveedor: IC EDITORIAL
15,71 €

Introdución e descrición do xestor de base de datos ¿Que é unha base de datos?  Comezar e finalizar unha sesión  A ventá de Access O panel de exploración Conceptos fundamentais nun xestor de base de datos Bases de datos relacionais: táboas  Campos: tipos e aplicación  Rexistros  Campo clave: concepto, utilidade e criterio de selección Planificación e deseño dunha base de datos Estudo previo e deseño da base de datos  Creación da base de datos  Creación das táboas  Gardar a base de datos Introdución e modificación de datos Abrir unha base de datos  Introducir e eliminar datos nunha táboa  Modificar os rexistros dunha táboa Visualización e impresión dos datos Visualización dos rexistros  Movemento polas táboas e selección de rexistros  Buscas segundo valor de campo  Impresión dos datos Ordenación, arquivos índice e indexación Creación dunha base de datos ordenada  Problemática das bases de datos ordenadas  Índices e indexación de táboas  Relación entre táboas Crear unha relación  Integridade referencial Mantemento da base de datos Modificar as propiedades dunha base de datos Modificar o deseño das táboas  Aplicar formato ás táboas  Copiar e eliminar elementos dunha base de datos Sistemas de protección de datos  Compactación e reparación dunha base de datos Interrogación da base de datos ¿Que son as consultas?  Creación de consultas  Afinar consultas  Creación de informes  Ordenación, agrupación e clasificación de datos  Etiquetas Mantemento de táboas: formularios ¿Que é un formulario?  Creación de formularios  Introducir datos mediante un formulario  Personalización dun formulario